Akupunktio ja moksibustio on tunnustettu osaksi ihmiskunnan aineetonta kulttuuriperintöä (Unesco, 2010).

Kiinalainen lääketiede on otettu osaksi Maailman terveysjärjestö WHO:n tuoreinta tautiluokitusjärjestelmää (International Classification of Diseases) ICD-11.

Vuonna 2003 Maailman terveysjärjestö (WHO) listasi yli sata sairaustilaa, joissa akupunktion hoitotehoa on tutkittu kontrolloiduissa kliinisissä tutkimuksissa*.
Nämä kattavat mm.

  • erilaisia kiputiloja
  • ruoansulatusjärjestelmän vaivoja
  • kuukautishäiriöitä
  • raskauden aikaisia ongelmia
  • rasitus- ja urheiluvammoja
  • neurologisia oireita
  • mielenterveyden ongelmia
  • syöpähoitojen haittavaikutusten lievittämisen.

Samalla raportissa todetaan näiden olevan vain pieni otos akupunktion käyttömahdollisuuksista.

Vuonna 2017 The Acupuncture Evidence Project päivitti koosteen yli tuhannesta systemaattista katsauksesta – mukana myös Cochrane-katsauksia – akupunktion tehon ja hoitoaiheiden suhteen. Tutkituista 122 hoitoaiheesta akupunktion tehosta oli näyttöä 117 erilaisessa vaivassa.

Laadukasta tutkimusaineistoa akupunktion vaikutuksista on saatavilla koko ajan yhä enemmän, myös maailmanlaajuisesti arvostetuissa lääketieteellisissä julkaisuissa.

Yli kahden vuosikymmenen potilas- ja opetustyö, tutkimus, sekä jatkuva kouluttautuminen ovat takeenamme kaikkein tehokkaimmista ja luotettavimmista hoitostrategioista — potilaidemme parhaaksi!

*Acupuncture: Review and Analysis of Reports on Controlled Clinical Trials, WHO Geneva 2003