Akupunktio ja moksibustio on tunnustettu osaksi ihmiskunnan aineetonta kulttuuriperintöä (Unesco, 2010).

Vuonna 2003 Maailman terveysjärjestö (WHO) listasi yli sata sairaustilaa, joissa akupunktion hoitotehosta on näyttöä kontrolloiduissa kliinisissä tutkimuksissa*. Nämä kattavat mm.

  • erilaisia kiputiloja
  • ruoansulatusjärjestelmän vaivoja
  • kuukautishäiriöitä
  • raskauden aikaisia ongelmia
  • rasitus- ja urheiluvammoja
  • neurologisia oireita
  • mielenterveyden ongelmia
  • syöpähoitojen haittavaikutusten lievittämisen.

Samalla raportissa todetaan näiden olevan vain pieni otos akupunktion käyttömahdollisuuksista.

Yli kahden vuosikymmenen potilas- ja opetustyö, tutkimus, sekä jatkuva kouluttautuminen ovat takeenamme kaikkein tehokkaimmista ja luotettavimmista hoitostrategioista — potilaidemme parhaaksi!

*Acupuncture: Review and Analysis of Reports on Controlled Clinical Trials, WHO Geneva 2003