Urheilu tavoitteellisesti tai huipputasolla vaatii elimistön suorituskyvyn maksimointia ja kykyä viedä se äärimmilleen. Kaikki osa-alueet ovat tärkeitä ja voivat olla juuri se ratkaiseva tekijä: liikkuvuus ja lihasvoima, kehonhallinta ja koordinaatio tai reaktionopeus ja kestävyys. Sen lisäksi tarvitaan autonomisen hermoston tasapainoa, jotta kokonaisvaltainen palautumisen sekä fyysisestä että psyykkisestä rasituksesta on mahdollista. Sen vuoksi urheilijan työvälineestä, keho-mielikokonaisuudesta, on pidettävä huolta säännöllisesti, kuin kilpa-autosta konsanaan. Yhä useammat huippuseurat ja yksilöurheilijat maailmalla ovat havainneet urheilulääketieteellisen akupunktion tehon, ja käyttävät sitä osana vammojen hoitoa ja suorituskyvyn optimointia. Valitettavasti Suomessa asian suhteen tullaan vuosikymmeniä jälkijunassa, sekä sen tiedostamisessa että erikoistuneiden akupunkturistien määrässä.

Mitä hoidamme ja miten?

Ortopedisen ja urheiluakupunktion hyödyt urheilijalle ovat laajat. Sitä voidaan käyttää vammojen ennaltaehkäisyssä, suorituskyvyn optimoinnissa, vammojen kuntoutuksessa, sekä kilpailuihin tai otteluihin valmistautumisessa ja niistä palautumisessa.

Vammojen kuntoutus

  • Kudosvaurioiden parantumisen edistäminen paikallista mikroverenkiertoa aktivoimalla
  • Lihastoiminnan aktivaatio vamman aiheuttaman motorisen toimintavajeen jälkeen
  • Hermoperäisen tulehdusreaktion pysäyttäminen vauriota ympäröivissä kudoksissa
  • Proprioseptiikan palautuminen sensomotorista integraatiota stimuloimalla
  • Kivun lievittäminen kipusignaalien syntymistä, välittymistä ja prosessointia moduloimalla.

Suorituskyvyn optimointi

Jokaisella on omat heikot lenkkinsä, jotka voivat olla esimerkiksi rajoitteita liikkuvuudessa, lihasaktivaatiossa, voimassa tai kehonhallinnassa. Meidän tehtävämme on löytää nämä piilevät heikkoudet ortopedistä ja toiminnallista tutkimusta käyttäen. Ortopedisen ja urheiluakupunktion tekniikoita käyttäen voimme sitten:

  • palauttaa toimintavajeisen lihaksen täysi aktivaatio, voima ja reaktionopeus
  • normalisoida aktivaatiosekvenssi tietyn hermon hermottaman lihasryhmän kesken
  • parantaa liikkuvuutta lihaskireyksiä ja lihaskalvorajoitteita vapauttamalla
  • edistää kehotietoisuutta ja kehonhallintaa proprioseptiikkaa stimuloiden.

Kilpailua ennen

Autonomista hermostoa, lihastoimintaa ja lihasten verenkiertoa säätelemällä luodaan optimaaliset olosuhteet kilpailusuoritusta varten, jotta ”pää pysyy kylmänä ja kroppa kuumana”. Tämä tehdään yleensä kilpailua tai ottelua edeltävänä päivänä.

Kilpailun jälkeen

Kilpailurasituksen ja mahdollisten ruhjeiden aiheuttamien lihasvammojen seurauksena lihasten toiminta ja lihastasapaino muuntuu. Niiden normaali neuromuskulaarinen toiminta on palautettava mahdollisimman pian, jotta kudosvaurioiden korjaantuminen olisi mahdollisimman nopeaa ja kompensoivat lihasmekanismit eivät pitkittyisi. Tämä tehdään yleensä kilpailua tai ottelua seuraavana päivänä.