1. Sattuuko akupunktio?

Akupunktiossa käytettävät neulat ovat kertakäyttöisiä, kirurgisesta teräksestä valmistettuja ja hyvin ohuita — niiden keskimääräinen halkaisija on kahden hiuksen vahvuinen eli n. 0,2mm. Yleensä pisto on täysin tai lähes kivuton, toisinaan se tuntuu hetkellisenä sävähdyksenä. Tavanomainen ja monesti tavoiteltukin neulatuntemus on pikemminkin puutuneisuutta, kihelmöintiä, lämpöä tai raskautta, jonka voi kokea neulojen ollessa vaikuttamassa. Hoidon jälkeen vointi on yleensä hyvin rentoutunut.

Akupunktioneulan paksuus

2. Mihin neuloja laitetaan ja kuinka monta?

Akupunktiopisteitä on kaikkialla kehossa, mutta yleisimmin käytetyt pisteet löytyvät ylä- ja alaraajoista sekä pään alueelta. Neulojen määrä vaihtelee tapauskohtaisesti, yleensä 3-15.

3. Millaisia vaivoja akupunktiolla voidaan hoitaa?

Akupunktion vaikuttavuudesta on näyttöä hyvin monenlaisissa vaivoissa, joskin hoitotehoon vaikuttaa huomattavasti terapeutin tietotaito ja kokemus. Yleisimpiä hoitoon hakeutumisen syitä vastaanotollamme ovat erilaiset tuki- ja liikuntaelimistön toimintahäiriöt ja kivut, krooniset kiputilat, niska-hartiaseudun jännitys, päänsärky ja migreeni, ruoansulatusjärjestelmän ja hengityselimistön toiminnalliset häiriöt, kuukautisvaivat, unettomuus ja stressi. Äkillisesti ilmaantunut voimakas oireisto, henkeä tai terveyttä uhkaava tila, sekä vaikealuontoinen selittämätön sairaus vaativat aina lääkärin tutkimuksen.

4. Kuinka pian vaikutusta voi odottaa?

Yksinkertaisissa ja lyhyen aikaa kehittyneissä vaivoissa vaikutus on yleensä välitön, usein jo hoidon aikana havaittava. Vaikeammissa ja pitkäaikaisissakin tapauksissa vaikutuksia aletaan huomaamaan yleensä viimeistään 4-5 hoitokerran jälkeen. Hoitovasteen puuttuminen vielä 3-4 viikon jälkeen (=6-8 hoitokertaa) kertoo vaikeasta tilasta, jonka hoito tulee olemaan pitempiaikainen, jossa on mukana parantumista hidastavia tekijöitä (esim. pitäaikaiset perussairaudet), tai jossa hoitovaste tulee olemaan vähäinen tai olematon. Hoitoennuste annetaan aina ensimmäisen käynnin yhteydessä.

5. Onko akupunktiolla haittavaikutuksia?

”Yleisesti ottaen, akupunktiohoito on turvallinen, kun se on hyvin koulutetun akupunktiohoitajan asianmukaisesti tekemä. Toisin kuin monet lääkkeet, se ei ole toksinen ja sen haittavaikutukset ovat minimaalisia.” (Acupuncture: Review and Analysis of Reports on Controlled Clinical Trials, WHO Geneva 2003.) Vähäisemmistä haittavaikutuksista yleisimpiä ovat mustelma, neulan aiheuttama paikallinen kipu, sekä pyörrytys ja huonovointisuus. Myös väsymystä voi esiintyä varsinkin ensimmäisten hoitokertojen jälkeen. Mustelmaa lukuun ottamatta nämä ovat kuitenkin melko harvinaisia ilmiöitä, jotka menevät ohi itsestään tai yksinkertaisin toimenpitein, ja jotka eivät merkitse suurempaa huolta.