1. Mitä on akupunktio?

Akupunktio on hyvin laaja kirjo erilaisia hoitomenetelmiä, joita yhdistää neulan käyttö hoitovälineenä. Akupunktiollä on historiaa yli 2500 vuotta, ja se on syntynyt osana kiinalaista lääketiedettä. Akupunktiosta on aikojen saatossa kehittynyt monia erilaisia suuntauksia, joiden teoreettisissa perusteissa ja hoitokäytännöissä on huomattaviakin eroavuuksia. Karkea jako voidaan tehdä klassiseen tai perinteiseen, sekä moderniin akupunktioon. Kukin niistä heijastaa toimintamekanismien selityksissä omaa aikaansa ja vallitsevaa maailmankuvaa. Kaikilla niillä on käyttöaiheensa ja hyvin tehtyinä ne ovat tehokkaita.

2. Sattuuko akupunktio?

Akupunktiossa käytettävät neulat ovat kertakäyttöisiä, kirurgisesta teräksestä valmistettuja ja hyvin ohuita — niiden keskimääräinen halkaisija on 2-3 hiuksen vahvuinen eli 0,2-0,3 mm. Yleensä pisto on täysin tai lähes kivuton, toisinaan se tuntuu hetkellisenä sävähdyksenä. Tavanomainen ja monesti tavoiteltukin neulatuntemus on pikemminkin puutuneisuutta, kihelmöintiä, lämpöä tai raskautta, jonka voi kokea neulojen ollessa vaikuttamassa. Toisinaan jännittyneen lihaksen rentoutuminen saattaa ilmetä näkyvinä lihasnykäyksinä. Hoidon jälkeen vointi on yleensä rentoutunut.

Akupunktioneulan paksuus

3. Mihin neuloja laitetaan ja kuinka monta?

Akupunktiopisteitä on kaikkialla kehossa. Klassisessa akupunktiossa yleisimmin käytetyt pisteet löytyvät ylä- ja alaraajoista sekä pään alueelta, yleensä kaukana kohdealueesta. Ortopedisessä akupunktiossa käytetään myös kohdealueiden paikallista tai lähialueiden neulotusta. Valtaosa lihasten motorisista ja triggerpisteistä vastaa yleisesti tunnettujen akupunktiopisteiden sijaintia. Neulojen määrä vaihtelee tapauskohtaisesti, yleensä 3-15.

4. Millaisia vaivoja akupunktiolla voidaan hoitaa?

Akupunktion vaikuttavuudesta on näyttöä hyvin monenlaisissa vaivoissa, joskin hoitotehoon vaikuttaa huomattavasti terapeutin tietotaito ja kokemus. Yleisimpiä hoitoon hakeutumisen syitä vastaanotollamme ovat tuki- ja liikuntaelinten kipu ja toimintahäiriöt, krooniset kiputilat, niska-hartiaseudun jännitys, päänsärky ja migreeni ja kuukautiskivut. Äkillisesti ilmaantunut voimakas oireisto, henkeä tai terveyttä uhkaava tila, sekä vaikealuontoinen selittämätön sairaus vaativat aina lääkärin tutkimuksen.

5. Kuinka pian vaikutusta voi odottaa?

Yksinkertaisissa ja lyhyen aikaa kehittyneissä vaivoissa vaikutus on yleensä välitön, usein jo hoidon aikana havaittava. Vaikeammissa ja pitkäaikaisissakin tapauksissa vaikutuksia aletaan huomaamaan yleensä viimeistään 4-5 hoitokerran jälkeen. Hoitovasteen puuttuminen vielä 3-4 viikon jälkeen (=6-8 hoitokertaa) kertoo vaikeasta tilasta, jonka hoito tulee olemaan pitempiaikainen, jossa on mukana parantumista hidastavia tekijöitä (esim. pitäaikaiset perussairaudet), tai jossa hoitovaste tulee olemaan vähäinen tai olematon. Hoitoennuste annetaan aina ensimmäisen käynnin yhteydessä.

6. Onko akupunktiolla haittavaikutuksia?

”Yleisesti ottaen, akupunktiohoito on turvallinen, kun se on hyvin koulutetun akupunktiohoitajan asianmukaisesti tekemä. Toisin kuin monet lääkkeet, se ei ole toksinen ja sen haittavaikutukset ovat minimaalisia.” (Acupuncture: Review and Analysis of Reports on Controlled Clinical Trials, WHO Geneva 2003.) Systemaattisten katsausten koosteessa akupunktion turvallisuudesta vuodelta 2017 todettiin sekä lievien että vakavien haittavaikutusten olevan mahdollisia, mutta ”haittavaikutukset ovat harvinaisia ja yleensä vähäisiä”. Vähäisemmistä haittavaikutuksista yleisimpiä ovat mustelma, neulan aiheuttama paikallinen kipu, sekä pyörrytys ja huonovointisuus. Myös väsymystä voi esiintyä varsinkin ensimmäisten hoitokertojen jälkeen. Mustelmaa lukuun ottamatta nämä ovat kuitenkin melko harvinaisia ilmiöitä, jotka menevät ohi itsestään tai yksinkertaisin toimenpitein.