Ben Li tulee kiinankielen sanoista 本 bĕn: juuri, perusta, alkuperä, olennainen, sekä 理 lǐ: rakenteen syyt tai juonteet, sisäinen järjestys, ydinolemus, asioita ohjaava prinsiippi tai periaate. Ben Li tarkoittaa siis ydinolemuksen mukaista perusperiaatetta, joka ohjaa kaikkien asioiden kehitystä oman luontonsa mukaisesti.

Siinä kiteytyy filosofinen perusta ja päämäärä koko itämaiselle hoitamisen ja ennaltaehkäisyn perinteelle: saada ihminen yhteisvireeseen todellisen perusluontonsa kanssa voidakseen elää harmonista, täyttä ja tervettä elämää merkityksellisenä osana suurempaa kokonaisuutta. Se on päämääränä myös meillä hoitotyössämme!