Akupunktio

Ben Li

Akupunktio Ben Li on akupunktion ja kiinalaisen lääketieteen potilasvastaanotto, jossa palvelemme yli 20 vuoden kokemuksella.

Hoitamiemme vaivojen kirjo on hyvin laaja ja jokainen potilastapaus ainutkertainen. Varaa aika, niin selvitetään mahdollisuus apuun sinun tapauksessasi.

Ben Li tulee kiinan kielen kirjoitusmerkeistä 本 bĕn: juuri, perusta, alkuperä, olennainen, sekä 理 lǐ: rakenteen syyt tai juonteet, sisäinen järjestys, ydinolemus, asioita ohjaava prinsiippi tai periaate. Ben Li tarkoittaa siis ydinolemuksen mukaista perusperiaatetta, joka ohjaa kaikkien asioiden kehitystä oman luontonsa mukaisesti.

Siinä kiteytyy filosofinen perusta ja päämäärä koko itämaiselle hoitamisen ja ennaltaehkäisyn perinteelle: saada ihminen yhteisvireeseen todellisen perusluontonsa kanssa voidakseen elää harmonista, täyttä ja tervettä elämää merkityksellisenä osana suurempaa kokonaisuutta. Se on perimmäisenä päämääränä myös meillä hoitotyössämme!