Ensimmäisen käynnin potilashaastattelussa selvitellään tulosyytä, kartoitetaan yleistä terveydentilaa, elämäntilannetta ja sairaushistoriaa, joidenka pohjalta tehdään hoitosuunnitelma ja ensimmäinen hoito. Hoidot pyritään aloittamaan kolmella hoitokerralla peräkkäisinä päivinä, jonka jälkeen hoitorytmi jatkuu 2 kertaa viikossa. Hoitorytmiä harvennetaan tilan kohentumisen myötä, ja sen kokonaiskesto on riippuvaista vaivan luonteesta ja kroonisuudesta. Keskimääräinen hoidon pituus on 10-12 hoitokertaa eli 1-2 kk. Pitkäaikaiset ja vaikeat sairaudet vaativat usein pitempiaikaista hoitoa, kun taas akuuteissa ja yksinkertaisissa vaivoissa muutama hoitokerta voi riittää.

Hoitoon kannattaa tulla löysissä vaatteissa, jolloin neulotettavat alueet saadaan vaivattomasti esiin. Ennen hoitoa potilaat ohjataan lepäämään 5-10 min., jotta elimistön tila tasaantuu ja hoito on tehokkaampaa. Neulat jätetään vaikuttamaan yleensä 25-45 min. Hoidon jälkeen päivää voi jatkaa normaalisti, joskin kylmettymistä, saunomista tai suuria ponnistuksia kannattaa välttää. Toisaalta hoitoon ei pitäisi tulla nälkäisenä tai vatsa täynnä, rasituksesta uupuneena tai humaltuneena.

Osaavissa käsissä akupunktio on turvallinen hoitomuoto, jolla voidaan hoitaa hyvin monenlaisia häiriötiloja. Monesti sillä pystytään ratkaisemaan ongelma täysin, toisinaan oireita saadaan lievitettyä, ja toisinaan sen vaikutuksena on yleinen mielialan kohentuminen, joka sellaisenaan voi jo merkitä suurta muutosta elämänlaadussa.