Kipu on elimistön älykäs tapa viestiä kudosvauriosta tai sen uhasta, jotta toimintaa muuttamalla se voitaisiin välttää. Toisinaan kipusignaali voi kuitenkin jäädä aktiiviseksi, vaikka kudosvaurio on jo täysin parantunut, jolloin sillä ei ole enää elimistön eheyttä suojelevaa tehtävää. Pitkäaikainen kipu voi myös herkistää muille kivuille, laskea elimistön kipukynnystä ja tehdä tavanomaisesti harmittomista ärsykkeistä kivuliaita. Tällöin puhutaan niin sanotusta sentraalisesta sensitisaatiosta, jossa ääreishermostoärsytyksen lisäksi myös keskushermosto on herkistynyt kipuviesteille ja voimistaa niitä entisestään.

Miten hoidamme?

Monesti kroonisen kivun taustalla on vaikuttamassa mekaaninen toimintahäiriö, kuten neuromuskulaarisen toimintavajeen aiheuttama lihasepätasapaino ja sen seurauksena muodostuvat kipua ylläpitävät myofaskiaaliset triggerpisteet. Näissä tapauksissa myös hoito on hyvin suoraviivaista: korjataan havaitut toimintahäiriöt, jolloin samalla muutetaan kipua ylläpitävää neurokemiallista ympäristöä (neurogeeninen inflammaatio), sekä edistetään pehmytkudosten normaalin rakenteen palautumista triggerpisteitä ja kireitä lihasjuosteita laukaisemalla ja lihaskalvojen liikkuvuutta kohentamalla.

Jos kuitenkin kroonisen kivun taustalla on pääasiallisesti elimistön muuntunut kivun aistinta, tulkinta ja amplifikaatio, hoito kohdistetaan näihin mekanismeihin. Pitkäaikainen kipu vaikuttaa myös autonomisen hermoston toimintaan, joten lähes poikkeuksetta myös emotionaalisten ja psyykkisten tekijöiden tilaa on arvioitava kivun seuraus- ja syysuhteissa. Krooninen kipu on monisyinen ja -tasoinen mekanismien ja tapahtumien kompleksi, jossa täsmällistä kivun aiheuttajaa ei aina pystytä tunnistamaan. Kivun monitasoisessa moduloinnissa käytämme sekä klassisen että modernin akupunktion menetelmiä.

Mitä hoidamme?

Monet kiputilat voivat muuttua pitkäaikaisiksi tai toistuviksi. Yleisimpiä kroonisesta kivusta johtuvia tulosyitä klinikallamme ovat:

  • päänsärky ja migreeni
  • endometrioosi- ja kuukautiskivut
  • hermopinteet ja neuropaattinen kipu
  • nivelkipu
  • myofaskiaalinen kipuoireyhtymä
  • fibromyalgia